۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

خشت اول

به نام یگانه حقیقت هستی

این آغاز تولد «یک کلاغ» است، وبگاهی که قرار است حقایق را از دروغ‌های شایعات جدا کند. یک کلاغ بنا دارد که پیرامون یافتن ریشه هر شایعه و تفکیک سره از ناسره تار و پود آن تلاش کند؛ تا جاییکه

  • از مدار اخلاق خارج نگردد،
  • به حریم زندگی خصوصی افراد وارد نشود،
  • وارد سیاست نشود.

به امید عنایت او