معرفی یک کلاغ

به نام یگانه حقیقت هستی

وبگاه یک کلاغ با هدف مبارزه با شایعات اینترنتی مورخ 16 تیر 1389 آغاز به کار نمود.
از همان ابتدا بنای یک کلاغ بر این بوده است که هر یک از مطالب موجود در شایعه را جداگانه بررسی و ارائه کند و فقط با ذکر منابع معتبر و اطمینان‌بخش؛ حقایق را از نادرستی ها نمایان سازد.
با این حال در این راه محدودیت‌ها و قواعدی را قائل است:
  • از مدار اخلاق خارج نگردد،
  • به حریم زندگی خصوصی افراد وارد نشود،
  • وارد سیاست نشود.
در ادامه این راه یک کلاغ چشم به راه یاری تمامی دوستان و حقیقت جویان است تا در یافتن حقایق، سنجش مطالب و نهایتا انتشار آنها کوشا باشند.

به امید عنایت حقیقت یکتاکلمات کلیدی: 1 کلاغ، یک کلاغ، چهل کلاغ، شایعه، شایعات، ایمیل، 1 kalagh، yek kalagh، yekkalagh، yekalagh، yek kalaq، 1kalaq، yekkalaq، yekalaq، hoax، rumor, email